Παθήσεις Χεριού

/Παθήσεις Χεριού

Υπεύθυνη αντιμετώπιση κάθε μορφής πάθησης του άνω άκρου

Το χέρι αποτελεί βασικό «όργανο» της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η χρήση του είναι βασική σε κάθε εργασία, στο «λόγο», στην ψυχαγωγία και γενικά στο 90% των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων της ανθρώπινης ύπαρξης. Για το λόγο αυτό, είναι πολύπλοκος ανατομικός σχηματισμός που τον καθιστά ευάλωτο σε παθήσεις και τραυματισμούς.

Οι πιο συχνές παθήσεις είναι:

  1. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
  2. Τενοντοελυτρίτιδες
  3. Αρθρίτιδα των μικρών αρθρώσεων όπως ριζάρθρωση
  4. Παθήσεις της παλαμιαίας απονεύρωσης όπως νόσος Depuytren

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των τραυματισμών και των παθήσεων του χεριού αποτελεί χρόνια κομμάτι εξειδίκευσης των ιατρών, καθώς χρειάζεται μικροχειρουργική προσέγγιση και λεπτομερή, εξειδικευμένη γνώση της αποθεραπείας.

Η θεώρηση των περασμένων 10ετιών ότι μπορεί ο καθένας με την ελάχιστη ορθοπεδική γνώση να προσεγγίσει και να θεραπεύσει παθήσεις του χεριού, έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Η πολυτιμότητα του χεριού στον άνθρωπο καθιστά τον θεράποντα ιατρό υπεύθυνο στο μέγιστο βαθμό.

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι πάθηση που ανήκει στα σύνδρομα πίεσης των περιφερικών νεύρων στο χέρι, και συγκεκριμένα πίεση του μέσου νεύρου.

Το μέσο νεύρο, κατά την πορεία του εντός του καρπιαίου σωλήνα μπορεί να πιεστεί σε χρόνια ή σε οξεία βάση.

Το μέσο νεύρο, εξέρχεται από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης στο διάστημα -Α6-Α7-, ακολουθεί πορεία πρόσθια στον βραχίονα και εν συνεχεία στο αντιβράχιο, ενώ εν συνεχεία εισέρχεται στον καρπιαίο σωλήνα, αμέσως κάτω από τον εγκάρσιο σύνδεσμο στην παλαμιαία επιφάνεια του καρπού.

Τα αίτια ανάπτυξης Σ.Κ.Σ είναι ο τραυματισμός στην περιοχή (οξεία πίεση του νεύρου). Χρόνια πίεση του νεύρου προκαλούν οι συστηματικές νόσοι, η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση του χεριού λόγω επαγγέλματος και οι όγκοι.

Τα τραύματα που συχνότερα αποτελούν αιτία του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνα, είναι το κάταγμα του κάτω πέρατος της κερκίδας και τα εξαρτήματα του καρπού.

Οι συχνότεροι όγκοι που μπορούν να δημιουργήσουν πιεστικά φαινόμενα στο μέσο νεύρο είναι κυρίως τα γάγγλια, τα λιπώματα, τα ξανθώματα, καθώς και οι υπεράριθμοι μύες.

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι η συχνότερη συστηματική νόσος που συμβάλλει στην εμφάνιση του συνδρόμου.

Στους περισσότερους ασθενείς η αιτία εμφάνισης είναι άγνωστη.

Μελέτες όμως έχουν δείξει ότι η εμφάνιση του συνδρόμου είναι συνδεδεμένη με μη ειδικές και ρευματοειδούς αιτιολογίας τενοντοελυτρίτιδες.

Οι ασθενείς είναι συνήθως ηλικίας 30-60 ετών και προσέρχονται στον ιατρό παραπονούμενοι για αιμωδίες και υπαισθησία στον αντίχειρα, το δείκτη, τον μέσο και λιγότερο τον παράμεσο δάκτυλο του χεριού. Είναι συνηθέστερο στις γυναίκες (πέντε φορές συχνότερη) από ότι στους άνδρες.

Συνήθως οι ασθενείς παραπονιούνται για νυκτερινό άλγος έως το βραχίονα και διαταραχή του ύπνου.

Η επίκρουση στην περιοχή του καρπιαίου σωλήνα δημιουργεί την αίσθηση ηλεκτρικής εκκένωσης.

Συχνά ο ασθενής αναφέρει ότι δεν μπορεί να συγκρατήσει το στυλό, το μαχαίρι, το πιρούνι, το ποτήρι και άλλα αντικείμενα.

Ο ηλεκτρομυογραφικός έλεγχος είναι απαραίτητος και θεωρείται αξιόπιστη δοκιμασία που μπορεί να επιβεβαιώσει την ύπαρξη ή όχι του συνδρόμου.

Η θεραπεία για το Σ.Κ.Σ. είναι ήπιες μορφές πίεσης του νεύρου οφειλούμενες κυρίως σε τενοντοελυτρίτιδες των καμπτήρων τενόντων, που ανταποκρίνονται με επιτυχία στην έγχυση κορτιζόλης εντός του καρπιαίου σωλήνα.

Επιβαρυντικούς παράγοντες για την επιτυχία της συντηρητικής θεραπείας αποτελούν οι ακόλουθες καταστάσεις: α) Ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών, β) εμφάνιση συμπτωμάτων για διάστημα μεγαλύτερο των 10 μηνών, γ) ύπαρξη μόνιμων διαταραχών της αισθητικότητας, δ) Phallen τεστ θετικό σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα.

Η χειρουργική θεραπεία έχει ως στόχο την απελευθέρωση του νεύρου και τη διεύρυνση του καρπιαίου σωλήνα. Στοχεύει στη διάνοιξη του εγκαρσίου συνδέσμου, υπό τοπική αναισθησία και αποσυμπίεση του μέσου νεύρου. Η ύφεση των συμπτωμάτων είναι εντυπωσιακή από το πρώτο κιόλας εικοσιτετράωρο. Ελεύθερη κίνηση των δακτύλων και της πηχεοκαρπικής συνιστάται αμέσως μετεγχειρητικά.

Κλείστε ραντεβού online ή επικοινωνήστε μαζί μας.